Sectoren

Wij zijn met name actief in deze sectoren

ICT

ICT bedrijven beheren enorme hoeveelheden gevoelige en waardevolle data, van klantinformatie tot intellectueel eigendom. De gevolgen van een cyberaanval kunnen catastrofaal zijn, met verlies van data, financiële schade en reputatieschade als gevolg. Daarom is het essentieel dat ICT bedrijven beschikken over de beste cybersecurity.

Overheid

Overheidsinstellingen beheren gevoelige en vertrouwelijke informatie die van vitaal belang is voor de nationale veiligheid en het welzijn van de burgers. De gevolgen van een cyberaanval kunnen verstrekkend zijn, variërend van het verlies van gegevens en financiële schade tot ernstige verstoringen in de dienstverlening.