In een wereld van toenemende onveiligheid heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in 2023 een reeks urgente dreigingen voor de veiligheid van Nederland onderzocht. Deze dreigingen, zowel nationaal als internationaal van aard, vormen een complex en dynamisch landschap waarin Nederland steeds meer betrokken raakt. In dit artikel bespreken we de belangrijkste bevindingen uit het jaarverslag van de AIVD voor 2023 en analyseren we de uitdagingen en risico’s waarmee Nederland wordt geconfronteerd.

Toenemende internationale dreigingen

Steeds vaker zijn nationale dreigingen verbonden met internationale ontwikkelingen. Twee grote conflicten, tal van terroristische aanslagplots en dagelijkse cyberaanvallen maken deel uit van een alarmerend wereldwijd scenario. Aan de grenzen van NAVO-grondgebied woedt nog altijd de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, terwijl het conflict in Gaza de stabiliteit in het Midden-Oosten bedreigt.

Gevolgen van conflicten en instabiliteit

De machtsbalans in de wereld is uit evenwicht geraakt, met landen die hun positie ten koste van anderen proberen te versterken. Cyberaanvallen zijn een populaire tactiek geworden, met als doel economisch voordeel te behalen of zich te mengen in de aangelegenheden van andere landen.

Opkomende bedreigingen uit China

China vormt een groeiende bedreiging voor de economische veiligheid van Nederland door middel van cyberaanvallen, spionage en illegale export. De AIVD zal haar onderzoek naar de dreigingen uit China moeten intensiveren om de gevolgen voor Nederland te kunnen aanpakken.

Toenemende Jihadistische dreiging

De belangrijkste terroristische dreiging komt voort uit het mondiaal jihadisme, waarbij trigger events kunnen leiden tot een heropleving van jihadistische bewegingen. Het jaar 2023 zag een toename van mobiliserende kwesties, waaronder koranvernielingen en het conflict tussen Israël en Hamas, wat heeft geleid tot concrete dreigingen en verijdelde aanslagen in Europa.

Polarisatie en extremisme in de samenleving

Polarisatie en onrust in de samenleving dragen bij aan de verharding van extremistische standpunten, met name rond controversiële onderwerpen zoals het conflict in Gaza. Dit heeft geleid tot concrete dreigingen en angst binnen bepaalde gemeenschappen.

Anti-Institutionele extremisten en criminele ondermijning

Anti-institutionele extremisten trekken zich steeds meer terug in hun eigen parallelle samenlevingsverbanden, waarbij ze geweld tegen de Nederlandse overheid en instituties plannen. De AIVD richt zich op het onderzoeken van criminele netwerken die de democratische rechtsorde bedreigen met infiltratie en corruptie.

Bescherming van economische veiligheid

Er is een significante dreiging tegen de economische veiligheid van Nederland, met name in vitale sectoren zoals de maritieme en financiële sector. De AIVD investeert in kennisveiligheid en economische veiligheid om de bescherming van vitale belangen te waarborgen.

Conclusie

Het jaar 2023 heeft Nederland geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen op het gebied van veiligheid. Als natie moeten we veerkrachtig blijven in het aangezicht van deze bedreigingen en samenwerken om onze samenleving te beschermen tegen de complexe en dynamische dreigingen van de 21e eeuw. De AIVD blijft zich inzetten voor het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van Nederland, en we moeten als samenleving blijven streven naar een vreedzame en stabiele toekomst voor ons allemaal.