VS legt visumbeperkingen op aan spywareleveranciers en hun families

Als onderdeel van de inspanningen van de Verenigde Staten om het misbruik van commerciële spyware tegen te gaan, kondigde het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat het visumbeperkingen zal opleggen aan 13 personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en verkoop van deze spyware, of aan hun directe familieleden. Deze personen hebben geprofiteerd van het misbruik van deze technologie, die gericht was op journalisten, academici, mensenrechtenverdedigers, dissidenten en andere critici, evenals personeel van de Amerikaanse overheid.

De visumbeperkingen zijn onderdeel van een bredere inspanning van de Amerikaanse overheid om het misbruik van commerciële spyware aan te pakken. Dit omvat beperkingen op het gebruik van deze spyware door de Amerikaanse overheid, exportcontroles en sancties om verantwoording af te dwingen, en betrokkenheid van de samenleving en de private sector om technologische oplossingen te identificeren om misbruik te voorkomen en erop te reageren, en om mensenrechtenverdedigers te beschermen en slachtoffers te helpen.

De stappen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn genomen in overeenstemming met artikel 212 (a)(3)(C) van de Immigration and Nationality Act, onder het beleid dat minister Blinken in februari 2024 heeft goedgekeurd.