Als administratiekantoor ben je de hoeder van gevoelige financiële informatie van klanten. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig worden bewaard en verwerkt. Met de invoering van de NIS2-richtlijn (Netwerk- en Informatiebeveiliging) worden administratiekantoren nu nog meer betrokken bij het waarborgen van de cybersecurity van hun organisatie. In deze blogpost zullen we onderzoeken wat NIS2 betekent voor administratiekantoren, hoe ze kunnen voldoen aan de nalevingsvereisten en welke stappen ze kunnen nemen om hun digitale beveiliging te versterken.

Wat is NIS2 en waarom is het belangrijk voor administratiekantoren?

NIS2 is een Europese richtlijn die tot doel heeft de cybersecurity in de EU te verbeteren door de veiligheid van netwerken en informatiesystemen te versterken. Voor administratiekantoren is naleving van NIS2 van cruciaal belang omdat ze als essentiële dienstverleners worden beschouwd en dus moeten voldoen aan specifieke verplichtingen op het gebied van cybersecurity.

Nalevingsvereisten van NIS2 voor administratiekantoren

Administratiekantoren die onder NIS2 vallen, moeten verschillende verplichtingen nakomen, waaronder:

  1. Implementatie van passende beveiligingsmaatregelen: Dit omvat het nemen van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van netwerken en informatiesystemen te waarborgen.
  2. Incidentrapportage: Administratiekantoren moeten in staat zijn om cybersecurity-incidenten te detecteren, te rapporteren en hierop te reageren. Dit omvat het melden van incidenten aan nationale autoriteiten en andere belanghebbenden.
  3. Samenwerking met nationale autoriteiten: Administratiekantoren moeten samenwerken met nationale autoriteiten en andere belanghebbenden om de cybersecurity te verbeteren en informatie te delen over dreigingen en incidenten.

Stappen om te voldoen aan NIS2 en de cybersecurity te versterken

Om te voldoen aan de vereisten van NIS2 en de cybersecurity te versterken, kunnen administratiekantoren de volgende stappen overwegen:

  1. Risicobeoordeling: Voer een grondige risicobeoordeling uit om potentiële cybersecurity-risico’s te identificeren en te evalueren.
  2. Ontwikkeling van beveiligingsbeleid: Ontwikkel een robuust beveiligingsbeleid dat voldoet aan de beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging.
  3. Personeelstraining: Zorg ervoor dat al het personeel wordt getraind in cybersecuritybewustzijn en op de hoogte is van de procedures voor het omgaan met cybersecurity-incidenten.
  4. Continue monitoring en verbetering: Implementeer continue monitoring van netwerkactiviteiten en pas waar nodig verbeteringen aan om de cybersecurity te optimaliseren.

Conclusie

NIS2 legt administratiekantoren een aantal specifieke verplichtingen op met betrekking tot cybersecurity. Door te voldoen aan deze vereisten en proactieve maatregelen te nemen om de cybersecurity te versterken, kunnen administratiekantoren het vertrouwen van hun klanten behouden en zichzelf beschermen tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen en datalekken.