In de moderne softwareontwikkeling is veiligheid een topprioriteit, vooral als het gaat om het beheer van secrets zoals API-sleutels, wachtwoorden en certificaten. Deze secrets zijn essentieel voor de werking van applicaties, maar kunnen een groot beveiligingsrisico vormen als ze niet goed worden beheerd. In deze blogpost bespreken we het belang van secret management binnen Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) en hoe je dit veilig kunt implementeren.

Wat zijn secrets?

Secrets zijn gevoelige informatie die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot systemen, diensten of gegevens. Voorbeelden van secrets zijn:

 • API-sleutels
 • Wachtwoorden
 • Certificaten
 • SSH-sleutels
 • Database-credentials

Waarom is secret management belangrijk?

Slecht beheer van secrets kan leiden tot ernstige beveiligingsincidenten zoals datalekken en ongeoorloofde toegang tot systemen. Daarentegen zorgt goed secret management voor:

 • Verhoogde veiligheid door minimalisering van blootstelling aan gevoelige gegevens.
 • Compliance met beveiligingsnormen en regelgeving.
 • Vertrouwen bij klanten en stakeholders.

Best practices voor secret management in CI/CD

 1. Gebruik van Secret Managers: Tools zoals HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager en Azure Key Vault bieden veilige opslag en beheer van secrets.
 2. Encryptie van Secrets: Zorg ervoor dat secrets zowel in rust als tijdens transport versleuteld zijn.
 3. Beperk Toegang tot Secrets: Geef alleen noodzakelijke toegang tot secrets en gebruik principe van minste privilege.
 4. Automatisering van Secret Rotatie: Ververs regelmatig je secrets om de impact van gecompromitteerde credentials te minimaliseren.
 5. Gebruik van Tijdelijke Credentials: Maak gebruik van tijdelijke, kortlevende credentials om langdurige blootstelling te voorkomen.

Integratie van secret management in een Jenkins pipeline

Een Jenkins-pipeline kan zo worden opgezet dat secrets op een veilige manier worden beheerd. Hieronder staat een voorbeeld van hoe je dit kunt doen.

pipeline {
  agent any

  environment {
    VAULT_ADDR = 'https://vault.mycompany.com'
    DOCKER_REGISTRY = 'my-docker-registry.com'
  }

  stages {
    stage('Checkout') {
      steps {
        checkout scm
      }
    }

    stage('Fetch Secrets') {
      steps {
        script {
          // Fetch secrets from Vault
          def secrets = sh(script: "vault kv get -format=json secret/my-app", returnStdout: true).trim()
          env.DB_PASSWORD = secrets.DB_PASSWORD
          env.API_KEY = secrets.API_KEY
        }
      }
    }

    stage('Build') {
      steps {
        sh 'mvn clean package'
      }
    }

    stage('Test') {
      steps {
        sh 'mvn test'
      }
    }

    stage('Deploy') {
      steps {
        script {
          docker.withRegistry("https://${env.DOCKER_REGISTRY}") {
            sh 'docker push $DOCKER_REGISTRY/my-app:${env.BUILD_ID}'
          }
        }
      }
    }
  }

  post {
    always {
      cleanWs()
    }
    success {
      echo 'Pipeline completed successfully'
    }
    failure {
      echo 'Pipeline failed'
    }
  }
}

Uitleg van de pipeline

 1. Checkout: Haalt de broncode uit de versiebeheerrepository (bijv. Git).
 2. Fetch Secrets: Haalt de noodzakelijke secrets op uit een geheime kluis (bijv. HashiCorp Vault).
 3. Build: Bouwt de applicatie met Maven.
 4. Test: Voert unit tests uit om de functionaliteit te verifiëren.
 5. Deploy: Pusht de Docker-container naar een Docker-registry en implementeert de applicatie.

Tools en technologieën voor secret management

 • HashiCorp Vault: Biedt uitgebreide mogelijkheden voor geheimbeheer en toegangscontrole.
 • AWS Secrets Manager: Integratie met AWS-diensten, automatisch roteren van secrets.
 • Azure Key Vault: Beheert en beveiligt toegang tot secrets, sleutels en certificaten.

Conclusie

Het managen van secrets binnen CI/CD is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid van je applicaties en gegevens. Door gebruik te maken van best practices en tools voor secret management, kun je kwetsbaarheden minimaliseren en de integriteit van je ontwikkelingsproces handhaven. Begin vandaag nog met het implementeren van deze praktijken in je CI/CD-pipeline en zorg voor een veiligere softwarelevering.

Heb je vragen of opmerkingen over het implementeren van secret management in je CI/CD-pipeline? Laat het ons weten!